Algemene voorwaarden

Frajo-boekenwinkel gespecialiseerd in 2e hands boeken,stripboeken en andere verzamelitems, gevestigd te Cuijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Brabant , onder KvK nummer 50017551, aldaar gedeponeerd.


Artikel 1:
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangeboden artikelen.


Artikel 2:
Iedere koper wordt geacht deze voorwaarden gelezen te hebben, alvorens over te gaan tot kopen. Zodra men een bestelling definitief bevestigd gaat men hiermee akkoord.


Artikel 3:
De prijzen van de artikelen zijn door ons bepaald, hiervan zal niet worden afgeweken. De prijzen bij de artikelen zijn in Euro`s en exclusief verzendkosten.


Artikel 4a:
De betaling betreffende de bestelde artikelen moeten binnen 7 dagen op onze rekening zijn bijgeschreven. Na deze 7 dagen vervalt het recht op eigendom terug bij ons en mogen wij deze aan andere geïnteresseerde aanbieden. De datum in de per mail verstuurde factuur is bepalend.
Er dient dus voor uit betaald teworden zodra het geld bij geschreven is gaan de artikelen zsm op de post,aub het order nr bij betaling vermelden.


Artikel 4b:
Betalingen vanuit het buitenland kunnen alleen gedaan worden op een door ons aangegeven bankrekening nummer en dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij ons te zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 5:
De bestelde artikelen zullen binnen vijf werkdagen nadat de betaling bij ons is binnengekomen per post naar u worden verzonden. Dit is alleen van toepassing op 2e hands (strip)boeken.


Artikel 6:
Bij de door ons aangeboden artikelen staan indien nodig beschrijvingen over eventuele mankementen en of gebreken aan deze artikelen.Kleine mankementen zoals gebruikers symtomen,naam in boek of verkleuren en sleetsheid etc.worden niet vermeld omdat het over 2e hands (strip)boeken gaat. Hierin proberen wij zo eerlijk mogelijk te zijn en naar eer en geweten deze artikelen te beschrijven.


Artikel 7:
Mocht u van mening bent dat het artikel niet aan de beschrijving voldoet kunt u binnen 7 dagen nadat wij het artikel aan u hebben verzonden per mail reageren. Wij zullen proberen om het voor beide partijen naar tevredenheid op te lossen.


Artikel 8:
De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en gewicht van het gekochte artikel of artikelen.De verzendkosten staan bij de des betreffende artikel(en) in de winkelwagen alvorens u tot de koop overgaat.


Artikel 9:
Wij geven geen garantie op de bij ons gekochte artikelen, aangezien alle door ons aangeboden artikelen 2e hands zijn. Zie artikel 6 en 7.


Artikel 10:
Wij,Frajo-boekenwinkel, zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel zoek raken c.q. niet aankomen of beschadigingen van de door ons verzonden artikelen.Indien u uw verzending of aangetekend en of verzekerd verzonden wilt hebben dient u dit duidelijk bij de aankoop aan te geven. De kosten hiervoor komen voor rekening van de koper en worden extra in rekening gebracht.
Deze kosten moeten ook tevoren worden overgeboekt alvorens het pakket wordt verzonden.

Artikel 11: een bestelling is bindend na bevestiging via de email
en dient dus betaald teworden binnen 7 dagen

Afdrukken